Jak zalegalizować pobyt cudzoziemców w Polsce?

Legalizacja pobytu cudzoziemca na terenie Polski wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń a także dokumentów. Jednak wielu cudzoziemców nie orientuje się w przepisach obowiązujących na terenie Polski, stąd też ma trudności z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Na szczęście na rynku działają firmy, które specjalizują się w kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Do ich zadań trzeba zatem uzyskiwanie pozwoleń na legalny pobyt oraz pracę dla cudzoziemców.
Legalny pobyt na terenie Polski – co warto mieć świadomość tego na ten temat?
Jednym z najważniejszych dokumentów, które dotyczą cudzoziemców, jest karta pobytu. Jest to dokument, który wydawany jest cudzoziemcom, jedynie jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, na pobyt stały, jak również zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Przewidziano też wyjątki ze względów humanitarnych, jak również ochrony międzynarodowej. W związku z tym istnieje kilka okoliczności, które zezwalają na wydanie karty pobytu. Powinno się zaznaczyć, że karta pobytu stanowi dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca, jak także dokument podróżny, który uprawnia do przekraczania granicy bez wizy. Dzięki posiadaniu tego dokumentu cudzoziemiec może poruszać się po krajach należących do strefy Schengen. Powinno się zaznaczyć, że pozyskanie zezwolenia na legalny czasowy pobyt na terenie Polski dla cudzoziemca musi być w odpowiedni sposób udokumentowane. Jeżeli już cudzoziemiec podjął pracę na terenie Polski, to wtedy do dokumentacji załączana jest umowa z pracodawcą. Z usługi, jaką oferują firmy zajmujące się obsługą cudzoziemców, coraz częściej korzystają także firmy. Należy być świadomym, że użytkowanie z fachowych usług wiąże się z szybkim i sprawnym załatwieniu wszystkich formalności niezbędnych do legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemca na terenie Polski. W ten sposób unikniemy wizyt w urzędach a także załatwiania mnóstwa formalności. Warto także podkreślić, że legalny pobyt w polsce jest konieczny, ażeby pozyskać prawo do podjęcia pracy na terenie Polski. Jak się zatem okazuje, formalności, które należy dopełnić w związku z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce, jest wiele. Na szczęście działają firmy, które w szybki oraz sprawny sposób załatwiają wszystkie formalności powiązane z legalnym pobytem cudzoziemców.

Warto zobaczyć: zezwolenie na pobyt czasowy.