Energooszczędne domy pasywne

W ostatnich latach wzrasta znaczenie rozwiązań ekologicznych, również w budownictwie. Wciąż szuka się nowych technologii, które zmniejszają zużycie energetyczne budynków mieszkalnych oraz komercyjnych. Efektem tych poszukiwań stały się domy pasywne sopot.

Jest to rodzaj innowacyjnego budownictwa, które z roku na rok zdobywa coraz więcej zwolenników. Warto zatem dowiedzieć się nieponadto na ten temat.
Czym odróżnia się budownictwo pasywne?
Budynek pasywny odznacza się minimalnym zapotrzebowaniem na energię dostarczano za pomocą konwencjonalnych rozwiązań stosowanych w tradycyjnym budownictwie. Taki efekt jest osiągany poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które w wyraźny sposób ograniczają straty energii z budynku, jak także pozwalają na maksymalne wykorzystanie energii pochodzącej z naturalnych źródeł, przykładowo energii promieniowania słonecznego. Jak się zatem okazuje, domy pasywne pomorskie to obiekty cechujące się minimalnymi stratami ciepła. W budownictwie pasywnym istotną rolę odgrywa orientacja budynku względem kierunków świata. Pomieszczenia, które są w największym stopniu użytkowane, czyli kuchnia czy pokój dzienny powinny być ustawione w kierunku południowym, tak aby w maksymalny sposób wykorzystać światło dzienne. Trzeba też pamiętać, że światło dzienne służy nie tylko i wyłącznie do oświetlenia pomieszczeń, ale też do ich ogrzania. W budynkach pasywnych wykorzystuje się spore przestronne okna wyposażone w specjalne uszczelnienia a także ramy, co zapobiega utracie ciepła. Dużą wagę przykłada się do szczelności przegród budowlanych, które mogą stanowić miejsce utraty ciepła. W domach pasywnych używa się grube warstwy izolacyjne, które charakteryzują się słabym przenikaniem ciepła. Warto też dodać, że domy pasywne gdynia wyposażone są w nowoczesny system wentylacji nawiewno-wywiewnej. Jest to wentylacja, która nie powoduje wychłodzenia pomieszczeń w okresie zimowym, ponieważ powietrze pochodzące z zewnątrz jest oczyszczane a także nagrzewane zanim zostanie przekazane do wnętrza budynków. Ten rodzaj wentylacji daje możliwość na ograniczenie strat ciepła nawet o kilkadziesiąt procent. W budynkach pasywnych można stosować dodatkowe instalacje grzewcze, przykładem jest kominek na biomasę.

Warto sprawdzić: domy pasywne gdynia.