Togi z materiałów najwyższej jakości

Toga prawnicza to urzędowy strój każdej osoby, która wykonuje ten zawód. Togę wolno nosić wyłącznie podczas wykonywania obowiązków służbowych i zasadniczo zakładana jest tylko na rozprawy sądowe. Nikt poza osobami, które są do tego uprawnione nie powinien zakładać togi.

Prawo nakazuje noszenie togi właśnie w trakcie rozpraw, niemniej jednak już w trakcie posiedzeń sądu nie jest to niezbędne. Zwyczajowo jednakże toga adwokacka zakładana jest na sali sądowej w każdej sytuacji. Podnosi rangę zawodu adwokata, a osoba, którą ją nosi powinna się do niej odnosić z szacunkiem. Istnieje przesąd, który mówi, by nie przymierzać togi przed egzaminem zawodowym. Ma przynosić to pecha, choćby niewielu studentów potrafi się powstrzymać i nie sprawdzić, jak prezentuje się w todze. Po raz 1szy toga zakładana jest w trakcie ślubowania adwokackiego. Aplikanci nie noszą togi. Dopiero przygotowują się do wykonywania zawodu i dlatego nie mogą jej zakładać. Toga sędziowska to urzędowy strój sędziego zakładany na rozprawy. Do togi zakładany jest fioletowy żabot i łańcuch z orłem. Sędzia jest najważniejszą osobą na sali rozpraw. Żabot u radcy prawnego ma kolor niebieski a u adwokata zielony. Prokuratorzy noszą żaboty w kolorze czerwonym. Biało-czerwone żaboty noszą sędziowie, którzy orzekają w Trybunale Konstytucyjnym. Każda toga musi być stworzona z lekkiego materiału bardzo wysokiej jakości. Musi dodawać powagi i godności osobie, która ją nosi. Powinna się prezentować nienagannie i równocześnie być w miarę możliwośći wygodna. Firmy, które zajmują się szyciem strojów dla prawników i sędziów mają dostępne w ofercie osobne fasony dla kobiet i facetów. Togi dla kobiet są bardzie dopasowane. Dodatkowo, że togi muszą być uszyte z najwyższą dbałością i z najlepszych materiałów, muszą również spełniać wymogi ustawowe. Są one określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. Zapisy rozporządzenia mówią w głównej mierze, że toga musi być długa i powinna się kończyć maksymalnie 25cm nad ziemią a rękawy muszą posiadać obwód 75cm.

Więcej informacji na stronie: toga adwokacka.