Pierwsza pomoc-szkolenie

W każdym budynku funkcjonalności publicznej, którym jest między innymi sklep, szkoła, urząd, powinna znajdować się rozpiska bezpieczeństwa pożarowego. Należy powiesić ją w widocznym miejscu – tego wymagają przepisy i konieczna w takich obiektach ochrona przeciwpożarowa. Do tego jeszcze potrzebne będą gaśnice, odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i przeszkolenie pracowników na wypadek wystąpienia pożaru.

Szkolenia przeciwpożarowe przeprowadzane są dla każdego pracownika wyłącznie raz. Zwykle takie szkolenie przeprowadzane jest przez inspektora od spraw bhp i pożarnictwa. Musi być to osoba, która ukończyła odpowiednie studia albo chociażby kurs nadający jej uprawnienia inspektora. Pracownicy nie muszą takich szkoleń powtarzać cyklicznie, tak jak to jest w sytuacji również obowiązkowego szkolenia bhp. Jeżeli już chodzi o szkolenia pracowników, wszystko reguluje kodeks pracy. Pracodawca może szkolić załogę częściej, ale nie rzadziej niż mówią to przepisy. Co ważne, wszystkie szkolenia muszą odbywać się w godzinach pracy. Nie wolno nakazać komuś zostać po godzinach albo przyjść wcześniej. Dokładnie tak samo rzecz ma się też z badaniami okresowymi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik pracuje w godzinach nocnych. Wtedy należy mu się dzień wolny płatny tak, jak gdyby był w pracy. Zdarza się, że w pewnych przypadkach w zakładach pracy, w których ryzyko wystąpienia pożaru jest duże, wtedy szkolenia przeprowadzane są częściej, ażeby pracownicy wiedzieli, jak się zachować. Elementem takiego szkolenia bywa również ewakuacja przy użyciu fałszywego alarmu. Pracodawca uruchamia alarm i sprawdza, jak bardzo szybko wszystkim uda się ewakuować w bezpieczne miejsce. Choćby może wydawać się to sprzeczne z ideą pracowania – skoro w godzinach pracy wszyscy przestają pracować, zostawiają wszystko jak leci i wychodzą, to jest to dla pracodawcy cenna informacja. Dowiaduje się chociażby, czy drogi ewakuacji są odpowiednie, czy nie jest zbyt tłoczno i wszystkim osobom na pewno uda się wydostać bezpiecznie z budynku, którego dotknął rzekomy pożar.

Źródło informacji: nadzór bhp pabianice.