Sprzedaż nieruchomości

U notariusza można załatwić wiele spraw związanych z domami i mieszkaniami, w tym sprzedaż nieruchomości, jej zakup, wykonanie darowizny, ustanowienie współwłasności, a następnie inne sprawy związane z nieruchomością. Kancelaria notarialna Łódź jest miejscem, w którym wiele z owych spraw można załatwić nawet w jedną godzinę, niemniej jednak należycie wcześnie trzeba się umówić z notariuszem, byśmy byli przyjęci w konkretnym terminie. Sprawy związane z mieszkaniami i domami nie mogą być załatwione na drodze zwykłej umowy cywilnoprawnej, gdyż taka umowa nie będzie honorowana w żadnym z urzędów.

Żeby w ogóle można uznać ją za bardzo istotną, musi być sporządzona przez notariusza podczas specjalnego posiedzenia. Notariusz Łódź Bałuty pomoże nam załatwić sprawy powiązane z mieszkaniami i domami. Nie można natomiast przyjąć, że notariusz zajmuje się jedynie i jedynie mieszkaniami i domami, gdyż jego kompetencje pozwalają też na przygotowywanie innych umów, np testamentów potwierdzonych notarialnie, czyli jedynych testamentów, które są ważne dla sądów. Należy się umówić bez wątpienia należycie wcześnie na wizytę, lecz czas oczekiwania nie jest wcale długi i wynosi zwykle kilka dni. Na wizytę u notariusza muszą się stawić obie strony transakcji wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dokumentami stwierdzającym własność nieruchomości, czyli z aktami notarialnymi a także numerami ksiąg wieczystych, jeżeli zostały one ustanowione dla nieruchomości. Zapłata za nieruchomość powinna się odbyć w kancelarii notarialnej, aczkolwiek na prawdę często dzieje się tak, że obie strony dokonują rozliczenia w innych okolicznościach. Jest to oczywiście dozwolone, aczkolwiek bezpieczniejszym rozstrzygnięciem byłoby przekazanie pieniędzy u notariusza, bo wówczas może on poświadczyć jako świadek, że zapłacona kwota była ze starannością jednakowa, jak ta zawarta w umowie notarialnej. Po wizycie u notariusza żadna ze stron transakcji nie musi już dokonywać innych formalnych. Po zakupie kupujący ma obowiązek odprowadzenia do Urzędu Skarbowego tak zwanego wzbogacenia, niemniej jednak jest ono doliczane do taksy notarialnej i notariusz Łódź Widzew reguluje tę płatność w urzędzie skarbowym.

Sprawdź tutaj: notariusz łódź bałuty.