Przemysłowe zbiorniki na surowce

W liniach procesowych w produkcji, jak też w przetwórstwie używa się różnego rodzaju zbiorniki, są to np zbiorniki izolowane stosowane przy przechowywaniu surowców oraz tworzyw używanych w różnorakich branżach. Trzeba pamiętać o tym, że zbiorniki projektowane oraz wykonywane są zgodnie z kartą charakterystyki produktu, który będzie przechowywany w danym rodzaju zbiornika. O właściwościach zbiornika decydują między innymi właściwości fizykochemiczne surowców przechowywanych w nich, jak również dokładnie określone warunki magazynowania, a zatem na przykład to, czy dany surowiec w czasie przechowywania będzie grzany.

Magazynowanie surowców – co należy wiedzieć?
Głównie powinno się zaznaczyć, że zbiorniki magazynowe dzielą się na kilka priorytetowych rodzajów. Są to zbiorniki ciśnieniowe, jak również na prawdę często występujące zbiorniki z izolacją termiczną, zbiorniki z wężownicą, z obiegiem cyrkulacyjnym, jak także zbiorniki podziemne czy z płaszczem. Zbiorniki wykorzystywane są do przechowywania różnorakich surowców a także tworzyw, na przykład takich jak ług sodowy, kwasy, w tym kwas azotowy a także siarkowy, rozpuszczalniki, alkohole czy paliwa płynne. W zbiornikach stosowanych w przemyśle przechowywane są też media spożywcze, a więc przykładowo olej czy mąka. Do wykonywania zbiorników używa się różnorakie materiały, które różnią się określonymi parametrami użytkowymi, wszystko uzależnione jest od tego, jaki surowiec będzie magazynowany w zbiorniku. Na prawdę bardzo często wykorzystywane są na przykład zbiorniki przemysłowe ze stali nierdzewnej, które odznaczają się dobrymi właściwościami użytkowymi i sprawdzają się przykładowo przechowywaniu surowców wykorzystywanych w branży chemicznej. Jak się więc okazuje, klienci mają szeroki wybór dużych zbiorników przemysłowych przeznaczonych do magazynowania surowców i tworzyw.

Zobacz również: zbiorniki przemysłowe naoh.