Pomoc frankowiczom – usługi prawne

Nie ulega wątpliwości, że osoby, które posiadają kredyty frankowe są w niezwykle trudnej sytuacji, ponieważ saldo zadłużenia nieustannie wzrasta, muszą każdego miesiąca płacić wyższą ratę, a wahania kursowe franka szwajcarskiego nie ustają. Warto dodać natomiast o tym, że w takiej sytuacji nie można się załamywać, a powinno się szukać pomocy, która udzielana jest w głównej mierze przez kancelarie prawne, które specjalizują się w prowadzeniu spraw ludzi, którzy posiadają umowy z bankami dotyczącymi kredytów we frankach szwajcarskich. Należy zaznaczyć, że z miesiąca na miesiąc pojawia się coraz więcej korzystnych dla klientów orzeczeń sądowych, które wskazują, że banki wprowadzały kredytobiorców w błąd informując między innymi o tym, że frank szwajcarski to waluta stabilna w niewielkim stopniu narażona na wahania kursowe.

Kredyt we franku szwajcarskim – gdzie poszukiwać pomocy?
Należy zaznaczyć, że o ile zaciągnęliśmy kredyt w banku udzielany w frankach szwajcarskich, to możemy korzystać z pomocy doświadczonego prawnika. W pierwszej kolejności pomoc frankowiczom polega na dokładnym przeanalizowaniu umowy z takim bankiem, aby stwierdzić, czy umowa zawiera wady prawne, jak także klauzule niedozwolone, które są podstawą do tego, aby skierować sprawę do sądu. W sytuacji wystąpienia takich wad prawnych mamy ogromne szanse na korzystne rozstrzygnięcie sądowe, włącznie z unieważnieniem całego kredytu. Znaczy to, że nie będziemy musieli dalej spłacać takiego kredytu, co więcej to bank będzie nam winien pieniądze za nadpłacone przez nas raty. Stąd też warto korzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, które specjalizują się jedynie w prowadzeniu spraw związanych z kredytami frankowymi. Warto dodać także o tym, że unieważnienie kredytu to nie jedyne rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców z takimi zobowiązaniami majątkowymi, ponieważ jest jeszcze odfrankowienie kredytu. Podstawową do takich korzystnych dla kredytobiorców wyroków jest stwierdzenie występowania w umowie niedozwolonych zapisów. Co więcej, częstą praktyką banków było wprowadzanie klientów w błąd dotyczące nieprawdziwych informacji o kursie walutowym. Stąd też sądy coraz częściej orzekają wyroki na stronę kredytobiorców, którzy nie zdawali sobie sprawy z ogromnego ryzyka.

Warto sprawdzić: pomoc frankowiczom Głogów.