Audyt ochrony środowiska

Sposób oddziaływania poszczególnych przedsiębiorstw na środowisko naturalne jest bardzo różny. Jedne firmy mogą praktycznie w ogóle nie wpływać negatywnie na środowisko, jednakże inne firmy mogą wygenerować odpady, które będą doprowadzały do systematycznej degradacji środowiska. Wówczas konieczne jest specjalne raport z ochrony środowiska, które informuje na temat sposobów postępowania z odpadami w firmie oraz przekazuje do Urzędu Ochrony Środowiska informacje dotyczące norm pracy w konkretnym zakładzie usługowym.

Do grupy firm, które muszą uzyskać specjalne pozwolenie należą firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, firmy z branży produkcji ciężkiej, te, które produkują elektronikę, urządzenia i maszyny, oraz firmy zajmujące się produkcją niebezpiecznych gazów, cieczy i innych materiałów. Takie firmy muszą przejść pozytywnie specjalny sprawozdanie środowiskowy, który będzie dotyczył całościowego sposobu ich funkcjonowania. Sprawozdanie jest sporządzany przez niezależnych fachowców, którzy wizytuje firmę i oceniają wszystkie aspekty jej działania. Wizytacja trwa zwykle kilka dni i są one w pełni poświęcone całościowej ocenie sposobu działania wybranego przedsiębiorstwa. Specjaliści bardzo restrykcyjnie oceniają, czy firma zdaje sobie sprawę z sposobu swojego działania a także wpływu na środowisko i czy stosuje wszelkie możliwe środki, które będą ograniczały ten wpływ. W razie konieczności fachowcy udzielają także rad, ale tak rzeczywiście doradztwo środowiskowe dla firmy powinno być dostarczane z zewnątrz, przez firmę, która się w takich działaniach specjalizuje. Takie firmy również poddają przedsiębiorstwa ocenie i wskazują słabe strony oraz mocne strony, a w przypadku tych drugich sposoby użycia tych mocnych stron na własną korzyść. W każdym przypadku sytuacja jest rozpatrywana osobiście, gdyż sposób działania poszczególnych firm różni się od siebie diametralnie, a zastosowane rozwiązania muszą być dobrane idealnie do specyfiki działania dokładnie sprecyzowanej firmy, do jej sposobności oraz potrzeb.

Więcej: sprawozdanie z ochrony środowiska.