Kto może uzyskać uprawnienia budowlane?

Uprawnienia branży budowlanej to ze stuprocentową pewnością poszerzenie umiejętności a także kompetencji, które są poszukiwane przez pracodawców branży budowlanej. Warto być świadomym jednak o tym, że uprawnienia budowlane mogą pozyskać wyłącznie osoby, które zdadzą pozytywnie obie części egzamin organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Co więcej przed przystąpieniem do takiego egzaminu powinno się sprawdzić, czy w zgodzie z aktualnymi przepisami mamy do tego w ogóle prawo, a zatem spełniamy oczekiwania.

Oczekiwania nałożone na kandydatów dotyczą zarówno posiadania tytułu naukowego kierunkowego, jak również odbycia odpowiednio długiego stażu w budownictwie. Dopiero sposoby spełniające te wymogi mogą zapisać się na egzamin i przystąpić do obu jego części, a mianowicie do testu, a następnie do części ustnej zdawanej przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną.
Budownictwo – w jaki sposób dostać dodatkowe uprawnienia?
Na początku powinno się wyjaśnić, że uprawnienia w branży budowlanej to bardzo pożądane kwalifikacje, które umożliwiają samodzielne prowadzenie prac technicznych w zakresie zarówno projektowania jak także kierowania robotami budowlanymi czy także nadzorowania projektu budowlanego. Pamiętajmy o tym, że takie uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, niemniej jednak w obrębie nich odróżnia się także szereg specjalności. Jest to specjalność architektoniczna konstrukcyjno-budowlana instalacyjna czy także inżynieryjna. Jeżeli już chodzi o specjalność inżynieryjną, to tutaj odróżnia się mostową drogą kolejową wyburzeniową oraz hydrotechniczną. Jednakże w obrębie specjalności instalacyjnej wyróżnia się specjalność związaną z instalacjami i urządzeniami a także sieciami telekomunikacyjnymi sanitarnymi gazowymi czy też elektroenergetycznymi. Przystępując do egzaminu na uprawnienia budowlane musimy wybrać specjalność, w obrębie której uzyskamy takie dodatkowe kompetencje. Musimy posiadać także świadomość, że takie uprawnienia mogą być wydawane bez ograniczeń lub także formie ograniczonej. Jeśli chodzi o często wybierane uprawnienia elektryczne to dotyczą one zarówno projektowania jak także kierowania pracami związanymi z wykonywaniem zarówno sieci jak także urządzeń i instalacji elektroenergetycznych kolejowych czy także elektrycznych.

Warto sprawdzić: uprawnienia budowlane.