Jak uzyskać uprawnienia w branży budowlanej?

Zdecydowanie coraz więcej osób decyduje się związać własną karierę zawodową z branżą budowlaną, która daje rzeczywiście sporo opcji. Głównie można osiągać realnie bardzo dobre zarobki, dodatkowo mamy bardzo duże możliwości rozwoju czy także uzyskania awansu. Nie powinno zatem być zaskoczeniem, że tak dużą popularnością cieszą się uprawnienia budowlane, a więc certyfikat, który otrzymujemy po pozytywnym zdaniu egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Certyfikat wydawany jest w postaci wyborów administracyjnej odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej, przed którą kandydaci zdają część ustną egzaminu. Warto więc poznać ciut więcej informacji na temat egzaminu, który pozwala nam pozyskanie dodatkowych kwalifikacji w biznesie budowlanej.
Egzamin – co trzeba na jego temat mieć świadomość tego?
Na początku należy wyjaśnić, że za takiego egzaminu mogą podejść wyłącznie osoby, które spełniają kryteria, które możemy znaleźć w przepisach prawa budowlanego. Wymogi dotyczą tytułu naukowego kierunkowego, które jest związane z branżą budowlaną, jak też odpowiedniego okresu odbycia praktyki w biznesie budowlanej, co może dotyczyć zarówno stażu w biurze projektowym, jak też na placu budowy. Jeżeli kandydat spełnia powyższe warunki, to wtedy może zapisać się na sesję egzaminacyjną. Trzeba tutaj wspomnieć o tym, że egzamin na uprawnienia budowlane jest dość trudny, dlatego powinno się się do niego przygotować. Ogromną pomocą a także ułatwieniem będzie skorzystanie z oferty firmy szkoleniowej, która udostępnia aktualną bazę pytań, które pojawiają się na kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Dzięki zapoznaniu się z takimi pytaniami, będziemy dobrze przygotowani zarówno na część pisemna egzaminu, jak także ustną czyli zdawaną przed komisją kwalifikacyjną. Nie zapominajmy też o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa typy, są to uprawnienia do projektowania bądź do prowadzenia robót budowlanych. Co więcej, wyróżnia się też szereg specjalności, a mianowicie specjalność konstrukcyjno-budowlana, architektoniczną, inżynieryjną, instalacyjną. Co za tym idzie, powinniśmy wybrać jedną ze specjalności, tak aby zyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnych prac technicznych.

Polecam: uprawnienia budowlane.