Ocena gruntu

Struktura geologiczna Polski jest bardzo zróżnicowana. Mamy zarówno na prawdę dużo wyjątkowo stabilnych gruntów nadających się pod budowę wręcz największych i najcięższych obiektów, jak i gruntów mało stabilnych i co ważne, znajdujących się w dużych miastach i w miejscach atrakcyjnych pod względem budowy nowych nieruchomości. Inwestorzy, którzy planują budowę domów mieszkalnych albo innych obiektów muszą często spełnić wiele restrykcyjnych założeń, oraz uprzednio wytworzyć badania stwierdzające, czy grunt nadaje się do tego, by postawić na nim obiekt o konkretnych parametrach i w danej technologii.

W sytuacji niewiadomego stanu gruntu wytwarza się odwierty geotechniczne Łódź. Na terenie Łodzi i okolic takie odwierty są bardzo często realizowane, gdyż potrzeba wykonania takich odwiertów jest stawiane prawem. Inwestor musi poinformować wydział budownictwa, czy grunt nadaje się pod budowę czy ma wystarczającą stabilność, a struktura ziemi wytrzyma napór tak ciężkiej konstrukcji. Jeżeli już te oczekiwania zostaną spełnione, inwestor otrzyma pozwolenie na budowę. Jeżeli grunt pozostawia wiele do życzenia, należało będzie go wzmocnić wybranymi technikami lub zaistnieje konieczność odstąpienia od dobrego pomysłu tworzenia w konkretnym miejscu i wybrania innej umiejscowienia. W tej chwili buduje się natomiast wręcz w najtrudniejszych miejscach, a badanie gruntu daje możliwość stwierdzić, jakie techniki powinno się zastosować. Badania geologiczne zwiększają całkowity koszt tworzenia, a jeszcze większy staje się w momencie, kiedy należy przygotować grunt. Jest natomiast znakomita strona tej sytuacji, gdyż zwykle takie grunty wymagające przygotowania pod budowę są zwyczajnie tańsze, a zatem pomimo wyższych wydatków można kupić ziemię po niższej cenie, a ostatecznie inwestycja może się okazać wręcz opłacalna. Zwłaszcza w sytuacji, gdy budowane są obiekty komercyjne, mające w przyszłości zarabiać, przykładowo galerie czy apartamentowce. Wówczas badania gruntu są prawie konieczne, bo inwestycja jest zbyt kosztowna, by mogła się skończyć niepowodzeniem.

Polecamy: odwierty geotechniczne łódź