Faktoring dla kogo

Omal wszystkie bardzo duże i średnie firmy w Polsce, które obracają znaczną gotówką, na prawdę często decydują się na faktoring z regresem. To dobre rozwiązanie, bo dzięki niemu mogą dawać klientom dłuższy termin spłaty faktury – nawet cztery miesiące. To sprawia z kolei, ze zyskują nowych kontrahentów, dla których dłuższy czas spłaty faktury jest ważny i potrzebują go więcej – na przykład do czasu aż sami sprzedają dany towar.

Funkcjonuje to tak, że przedsiębiorca daje płatnikom długi termin płatności, zatem nie muszą się spieszyć a sam ma całość lub znacząca większość sumy na swoim koncie bardzo szybko, bo firma faktoringowa od razu opłaca tę fakturę. Warto sprawdzić, co to jest faktoring i czy to rozwiązanie sprawdzi się w firmie. To, co istotne i powinno interesować każdego na początku, jest ono bardzo bezpieczne, ponieważ faktor (firma faktoringowa) ponadto testuje, czy kontrahent, za którego wykłada środki jest rzetelny. O ile ma długi, nie zdecyduje się na objęcie faktoringiem jego faktur. Faktoring dzieli się na jawny oraz cichy. Z jawnym mamy do czynienia, gdy płatnik wie o tym, że płatność została scedowana na firmę zewnętrzną – faktora. Przy faktoringu cichym, płatnik nie jest o tym informowany, i to również jest całkowicie legalne. Z tego drugiego korzystają przedsiębiorcy, którzy obawiają się, że ich kontrahenci zrezygnują ze współpracy. Niektórzy boją się, że firma faktoringowa zajmie się windykacyjnym ściąganiem należności, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Faktoring to bezpieczna metoda finansowania działalności, dzięki której nie należy brać kredytu obrotowego ani konsumpcyjnego wtedy, gdy płatnicy jeszcze nie opłacili faktur. By skorzystać z faktoringu powinno się podpisać odpowiednią umowę z firmą faktoringową. Uprzednio nikt nie sprawdza historii kredytowej ani tego, czy firma ma jakieś urzędowe zaległośći typu ZUS, czy US. W takiej ramowej umowie na faktoring zawarte będą informacje na temat tego, czy faktor wypłaca wartość faktury całkiem, czy wypłaca tylko zaliczkę.W tej drugiej sytuacji faktoring jest tańszy, a reszta kwoty wypłacana jest wtedy, gdy faktura zostanie opłacona przez jej odbiorcę.

Źródło informacji: faktoring z regresem.